Mystery Visiting

Bij Mystery Visiting van Coach Caribbean komt een van onze (getrainde) observatoren als klant bij uw organisatie op bezoek.

Vooraf wordt besproken welke aspecten van de dienstverlening worden onderzocht. Op basis hiervan bedenken we enkele scenario's en scripts die we gebruiken bij het onderzoek.

 

Mystery Calling

Een variant op de Mystery Visiting is Mystery Calling.

Het verschil met Mystery Visiting is dat er bij Mystery Calling geen bezoek wordt afgelegd. Het onderzoek vindt plaats via de telefoon. De voorbereiding is dezelfde als bij Mystery Visiting.

 

Resultaten

De observaties en bevindingen worden uitgewerkt in een heldere rapportage, die aanknopingspunten biedt voor eventuele vervolgstappen.

Het uiteindelijke resultaat van Mystery Visiting is meer inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening van uw organisatie en eventuele verbeteringen die u kunt doorvoeren.

Geïnteresseerd? Neem gauw contact met ons op!

 

Like us on Facebook
Facebook Twitter Email
 
LinkedIn News Login