Assessment center

Coach Caribbean is specialist op het gebied van geschiktheids- en potentieelonderzoeken. Wij maken bij het assessment center gebruik van verschillende technieken om de capaciteiten van de kandidaat in kaart te brengen en gebruiken daarvoor onder onder andere testen van CEB / SHL.

Het assessment center is altijd afgestemd op de individuele vraag en de specifieke kenmerken van uw organisatie. Op basis van een intakegesprek maken we een functieanalyse, welke als uitgangspunt dient voor het programma en de rapportage.

Onze rapportages zijn helder en inzichtelijk. Naast advies over de al dan niet aanwezige benodigde competenties, formuleren we ook een advies over de haalbaarheid, tijdsduur en de te ondernemen stappen bij nog te ontwikkelen competenties.

 

Waarom onze partner CEB / SHL?

CEB / SHL heeft een moderne en zeer geavanceerde testbatterij, welke geheel (psychometrisch) wetenschappelijk onderbouwd is. Bovendien hanteren zij een up to date normgroepenbestand. SHL is wereldwijd marktleider op het gebied van on- en offline assessments op arbeidsgebied. Zij zijn vertegenwoordigd in meer dan 50 landen met testen in meer dan 30 talen.

Een assessment afnemen, of gewoon meer informatie? Neem contact met ons op.

 

 

Like us on Facebook
Facebook Twitter Email
 
LinkedIn News Login